Tapa sõjaväeosa

Aasta:
Katusetöid: 400 m2
Fassaaditöid: 300 m2