Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus

Aasta:
Katusetöid: 2500 m2
Fassaaditöid: 1333 m2