Katevara OÜ teenused

Katevara teenused

Katevara OÜ on katuse- ja fassaaditöödele spetsialiseerunud ehitusettevõte. Oma klientidele eelistame pakkuda valdkonnapõhist täisteenust projekteerimisest kasutusloani.

Lamekatused

 

 • Spetsialiseerunud SBS-katete paigaldamisele.
 • Suur kogemus uusehituste ja renoveeritavate hoonetega. 
 • Osutame konsultatsiooniteenust reoveerimisülesande koostamisel.

 

Viilkatused

 

 • Koostööpartneriteks juhtivad katusematerjalide tootjad-tarnijad.
 • Pakume terviklahendusi (koos renoveerimisprojekti koostamisega) kui ka fragmenditöid (vihmaveesüsteemide paigaldamine).

 

Fassaadid

 

 • Ehitame puit- ja profiilkarkassil fassaade.
 • Karkassfassaadi katteks kasutame alumiinumplaat-, tsementplaat- ja profiilplekkkatteid.
 • Koostöö juhtivate tootjate ja tarnijatega.

 

Kergpaneelid

 

 • Paigaldame kergseinapaneele koos mehanismide ja sõlmede lahendamisega.
 • Koostöö juhtivate tootjate ja tarnijatega.

 

 • Osutame kliendile mõõtmis- ja konsultatsiooniteenust vahetult objektil.
 • Lahendame sõlmüleminekud ja koostame objektidokumentatsiooni.
 • Koostöö edu ja eeldus on sõlmlahendulikud eelkokkulepped (eskiisid) ja omaniku järelevalve!